אודות


במקום בו ה' נגלה בחלום הלילה ליעקב אבינו ועליו נאמר (בראשית כ"ח י"ז):
"...אין זה כי אם בית א-לקים וזה שער השמים".  
                                               
תלמוד תורה שער השמיים הוקם לפני כ20 שנים בישוב בית אל, כדי להרביץ תורת ה' תמימה בצעירי הצאן.
הרב פסח דייויס היה "בעל החלומות" שבעידוד והכוונת גדולי התורה יזם ופעל במלוא המרץ לממש את החזון.
והנה ברך ה' את פעלו ומחמישה ילדים שהתחילו ללמוד תורה באינטנסיביות ושמחה, פרץ התלמוד תורה לרוב ורבו התלמידים עד שהם מנו תוך זמן קצר כיתה מלאה ובמשך השנים 8 כיתות מלאות.
בכל שנה לומדים בשער השמים כ-200 ילדים מכתה א' ועד לכתה ח'.
בעקבות הקמת הת"ת ירדה רוח טהרה ממרום על כל חלקי ההתיישבות בארץ ישראל ובעידוד והדרכת "שער השמים" קמו עשרות תלמודי תורה ביהודה ושומרון.
ששיטת הלימוד בשער השמים היא ייחודית ומקורית. ילדי הת"ת לומדים את כל 24 ספרי התנ"ך מתוך שינון רב של עשרות פעמים ולאחר מכן לומדים ארבעה סדרים שלמים של משנה. מה נפלא הוא המראה לחזות בעשרות ילדים זכים המשננים את פסוקי כתבי הקודש הנצחיים, המתנגנים בטעמים במרחבי ארץ בנימין.
ועולים ומטפסים בסולם יעקב לשמי השמים לעשות נחת רוח לבוראנו
.