צוות


הרב יעקב בנימין

מנהל חינוכי

הרב דוד כרפס

מפקח לימודי קודש

הרב ישראל פכטר

ראש העמותה

הרב אריאל כהן

מחנך כיתה א

הרב אהרון אלישיב

מחנך כיתה ב'

הרב יעקב שפילמן

מחנך כיתה ג'

הרב אהרון שלמה

מחנך כיתה ד'

הרב יובל סייג

כיתה ח'