500חודש

הקדשת יום לימוד

 • הקדשת יום לימוד בתלמוד תורה
 • לעילוי נשמת
 • לרפואה
 • להצלחה
2000חודש

הקדשת שבוע לימוד בתלמוד תורה

 • הקדשת שבוע לימוד בתלמוד תורה
 • לעילוי נשמת
 • לרפואה
 • להצלחה
5000

הקדשת חודש לימוד בתלמוד תורה

 • הקדשת חודש לימוד
 • לעילוי נשמת
 • לרפואה
 • להצלחה