	לימודי החול

תוכנית לימודי החול - עברית, חשבון ואנגלית, בנויה במטרה לאפשר לבוגרינו להתקבל לאחר סיום לימודיהם למיטב הישיבות התיכוניות או הקטנות.

ב"ה הבוגרים שלנו מפארים את הישיבות והצבא, ומקימים בתים נפלאים עם אהבת התורה והארץ.