	שיטת לימוד ייחודית

חזרות רבות בפשט פסוקי התנ"ך ובקריאתם בטעמי המקרא.

וכן לימוד המשניות במנגינתן.

כדברי חז"ל באבות בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה.

בסוף 8 שנות לימודם בת"ת יוצאים התלמידים מצוידים בכ"ד ספרי התנ"ך שאותם הם יודעים בבקיאות מדהימה ובהבנה טובה ובלפחות ארבע סדרי משנה.

התלמידים לומדים דרך ארץ, מידות טובות ויראת שמים מדוגמת אנשי התנ"ך וחכמי המשנה.

סדר הלימוד:

כיתה א': בראשית, יהושע, שופטים.

כיתה ב': שמות, ויקרא, שמואל.

כיתה ג': במדבר, דברים ומלכים – מסיימים חמישה חומשי תורה בידיעה מופלאה.

כיתה ד': יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו ותרי עשר – מסיימים את כל ספרי הנביאים.

כיתה ה': לימוד כל סדר מועד בהבנה ובע"פ, חמש מגילות, דניאל, עזרא ונחמיה.

כיתה ו': לימוד כל סדר זרעים בהבנה ובע"פ, תהילים.

כיתה ז': לימוד כל סדר נזיקין בהבנה ובע"פ, משלי.

כיתה ח': לימוד כל סדר נשים בהבנה ובע"פ, איוב ודברי הימים – סיום כל התנ"ך.

בנוסף התלמידים לומדים גמרא ברמה המכשירה אותם לקבלה לישיבות ברמה לימודית גבוהה.