	תלמוד תורה ללא הפסקה

364 ימים בשנה (למעט ט' באב).

בתלמוד תורה מתקימים לימודי רשות גם בשבתות, חגים והחופש הגדול.

התלמידים מגיעים ללמוד בחשק ובשמחה.

מתוך אחריות ציבורית לכלל עם ישראל עומד לנגד עינינו הפסוק "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" אנו עושים כל מאמץ לחזק את לימוד התורה של תשב"ר העומדים בחזית הרוחנית של עם ישראל, גם בזמן שיש רפיון בלימוד התורה במקומות אחרים. בכך בע"ה נזכה להמשך דברי הפסוק "להשבית אויב ומתנקם".

בימים אלו התלמידים צוברים נקודות שבהן הם יוכלו להשתתף בפעילויות וטיולים מחוץ לת"ת בחודש אב ולקנות פרסים ודברי מתיקה.

מדי שבת בשבתו מתכנסים התלמידים עם נציגות מצוות המחנכים המסורים לשעת שינון ורעיון מהפרשה בתוספת כיבוד. גם ביום הקדוש, יום הכיפורים, הלימוד לא מפסיק וקבוצת תלמידים לומדת בהפסקה בין מוסף למנחה. בסוכות נפלא לראות את התלמידים המתמידים הלומדים בתוך הסוכות שעמלו לבנות במו ידם בימים שבין יוה"כ לסוכות. וכן בכל החגים והמועדים קול התורה ממשיך להתנגן בכיתות.