הרה"ג יום טוב זילברמן שליט"א

נשיא התלמוד תורה

הרב פסח יום טוב דיוויס

מייסד התלמוד תורה

הרב ישראל פכטר

ראש העמותה

הרב יעקב בנימין

מנהל חינוכי

הרב אריאל כהן

מחנך כיתה א'

הרב דוד שפירא

מחנך כיתה ג'

הרב אהרון שלמה

מחנך כיתה ד'

הרב יהודה שרז

מחנך כיתה ה'

הרב יעקב שפילמן

מחנך כיתה ו'

הרב יובל סייג

מחנך כיתה ח'